English


STANDART PLEMENE


Torazo's with or without you (Kentucky)
Best Female & BOS CRUFTS 2009

AMERICKÁ AKITA - American Akita

Země původu: Japonsko

Vývoj:USA

Datum publikace původního platného standardu: 06.07.2005

Určení:Společenský pes

Klasifikace FCI: Skupina 5 špicové a primitivní plemena

Sekce 5 asijští špicové a příbuzná plemena

Bez zkoušek z výkonu

Krátký historický přehled:

  Počátky historie Velkého japonského psa (dříve Americká akita) se shodují s vývojem plemene Japonská 
akita.Od roku 1630 byly v oblasti Akita používáni psi Akita Matagis (původně určení k lovu medvědů) jako
bojoví psi. Od roku 1868 docházelo u tohoto plemene ke křížení s plemenem Tosa, německými ohaři,
svatobernardskými psy a německými dogami. Třebaže byly psí zápasy v roce 1908 zakázány, plemeno se
zachovalo a v roce 1931 bylo prohlášeno národní památkou.

  Během druhé světové války (1939 ? 1945) se psi běžně používali jako kožešinová zvířata pro ošacení 
vojenských jednotek. Policie nařídila podchytit a zkonfiskovat všechny psy s výjimkou německých ovčáků
používaných pro vojenské účely. Po skončení druhé světové války byl počet psů plemene akita drasticky
zredukován a toto plemeno se vyskytovalo ve třech samostatných typech: 1) Akity Matagi, 2) bojové akity
a 3) ovčácké akity. Následkem toho byla situace v plemeni velmi složitá. Po válce během obnovy čistokrevného
chovu dosáhl dočasné ale mimořádně velké popularity Kongo-go linie Dewa. Do Spojených států se dostala
spolu se členy vojenských jednotek řada akit linie Dewa, v níž se projevovaly charakteristické znaky vlivu
mastifa a německého ovčáka. Akity linie Dewa, velmi inteligentní a schopné přizpůsobit se nejrůznějším 
podmínkám prostředí, okouzlily chovatele ve Spojených státech, chovu této linie se věnoval stále rostoucí 
počet chovatelů a popularita těchto psů rychle rostla. 

  V roce 1956 byl založen Akita Club of America a AKC (American Kennel Club) toto plemeno uznal (zápisy do
plemenné knihy a řádné hodnocení na výstavách) v říjnu 1972. Přesto v této době neměly AKC a JKC (Japan
Kennel Club) vzájemné dohody o vzájemném uznávání průkazů o původu, a proto bylo nemožné používat pro
plemeno nové krevní linie z Japonska. Následkem toho se akity ve Spojených státech začaly podstatně lišit od 
akit v Japonsku, v zemi původu plemene. Ve Spojených státech se tak vyvinulo samostatné plemeno, jehož
charakteristické vlastnosti a typ zůstávají nezměněny již od roku 1955. To je v ostrém rozporu s japonským 
typem akit, do nichž byly za účelem obnovy původního plemene přikříženy akity Matagi.

Celkový vzhled:Velký pes robustní konstituce, harmonický, 
celkově mohutný a silné kostry. Pro plemeno je charakteristická široká hlava ve tvaru tupého trojúhelníku s 
hlubokou tlamou, poměrně malýma očima a vztyčenýma ušima směřujícíma kupředu většinou ve stejné úrovni se 
zadní částí šíje.

Důležité proporce

•	Poměr kohoutkové výšky k délce trupu je zhruba 9 : 10 u psů a 9 : 11 u fen 
•	Hloubka hrudníku dosahuje poloviny kohoutkové výšky psa 
•	Poměr vzdálenosti od špičky čenichu ke stopu a vzdálenosti od stopu k týlnímu hrbolu činí 2 : 3 

Temperament:Přátelský, ostražitý, vnímavý, důstojný, učenlivý a 
odvážný pes

Hlava:Masivní, ale v dobrém poměru k tělu, v klidu bez vrásek.
Hlava tvoří při pohledu shora tupý trojúhelník

Lebka:

Mozkovna:Plochá a široká mezi ušima. Mělká rýha na přední části
dobře patrná.

Stop:Dobře vyjádřený, ale ne příliš výrazný.

Obličejová část hlavy:

Čenich:Nosní houba široká a černá. Světlejší pigment a jasně 
neohraničené skvrny s nedostatkem pigmentu na nosní houbě jsou povoleny jen u bílých jedinců, ale černé se
dává vždy přednost.

Tlama:Široká, hluboká a plná.

Pysky:Černé a ne příliš visící. Jazyk růžový.

Čelisti/zuby:Čelisti nejsou zaoblené, ale tupé a velmi silné. Zuby
jsou silné a pravidelné. Skus je úplný. Přednost se dává nůžkovému skusu, ale klešťový skus je přípustný.

Oči:Tmavě hnědé, poměrně malé, nevystupují, téměř trojúhelníkového
tvaru. Okraje očních víček černé a těsně přiléhající.

Uši:Pevně vzpřímené a v poměru k hlavě malé. Ohneme-li ucho kupředu, 
jeho špička dosahuje k hornímu okraji oka. Uši jsou trojúhelníkového tvaru, na špičkách poněkud zaoblené, široké 
u kořene, nejsou nasazeny příliš nízko. Při pohledu ze strany směřují uši kupředu nad oči rovnoběžně s linií šíje.

Krk:Silný a svalnatý s minimálním lalokem, poměrně krátký, silně se
rozšiřující k plecím. Výrazná šíje harmonicky přechází v bázi lebky.

Trup:Délkou přesahuje výšku. Kůže není příliš tenká; ani příliš 
těsně nepřiléhá, ani není příliš volná.

Hřbet:Rovný

Bedra:Pevně osvalená

Hrudník:Široký a hluboký. Žebra dobře klenutá s dobře vyvinutým 
hrudním košem.

Spodní linie a břicho:Lehce vtažené

Ocas:Mohutný a bohatě osrstěný, vysoko nasazený a nesený nad hřbetem
nebo ke slabině, zatočený ze tří čtvrtin, zcela, nebo dvakrát, vždy na úrovni hřbetu nebo pod ní. Je-li ocas 
zatočen ze tří čtvrtin, jeho špička spadá na slabinu. Kořen ocasu je široký a silný. 
Natáhneme-li ocas podél pánevní končetiny, poslední článek ocasu dosahuje ke hleznu. Osrstění je na ocasu hrubé, 
rovné a husté, ale bez chocholu.

Hrudní končetiny:Hrudní končetiny silných kostí a při pohledu zepředu
rovné.

Plece: Silné a mohutné, přiměřeně šikmo uložené.

Nadprstí: lehce skloněné směrem kupředu s úhlem zhruba 15° vůči
svislici.

Pánevní končetiny:Silně osvalené, široké a silných kostí srovnatelných 
s hrudními končetinami. Paspárky se na pánevních končetinách odstraňují.

Stehna: silná, dobře vyvinutá, při pohledu zezadu rovnoběžná.

Kolena: přiměřeně úhlená

Hlezna: svislá, nevytáčejí se dovnitř ani ven.

Tlapy:Rovnoběžné, kočičí tlapky, dobře klenuté prsty se silnými 
polštářky.

Pohyb / chody:Plný síly, přiměřeně dlouhý a vydatný. Pánevní končetiny 
se pohybují rovnoběžně s hrudními. Hřbetní linie zůstává silná, pevná a rovná.

Srst:Patrová srst.Podsadasilná, jemná, hustá a kratší než krycí srst. 
Krycí srst (pesíky) rovné, tvrdé a poněkud odstávající. Srst na hlavě, v dolní části končetin a na uších krátká.
Délka srsti na kohoutku a zádi přibližně 5 cm, což poněkud přesahuje délku srsti na ostatních částech těla s
výjimkou ocasu, kde je srst nejdelší a nejbohatší.

Barva:Jakákoliv barva jako červená, žlutá, bílá atd.; přípustná je i
strakatá a žíhaná. Barvy jsou zářivé a jasné, znaky jsou dobře vyvážené, s maskou, nebo bez ní, nebo s lysinou. 
Bílí psi (jednobarevní) masku nemají. Strakatí psi mají bílou základní barvu s velkými rovnoměrně rozmístěnými 
skvrnami pokrývajícími hlavu a více než jednu třetinu těla.Barvapodsady se smí lišit od barvy krycí srsti.

Velikost:

Kohoutková výška:Psi: 66 až 71 cm
           Feny: 61 až 66 cm

Vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu a její závažnost se posuzuje v přesném poměru 
se stupněm dané odchylky.

•	Psi se samičím výrazem, feny se samčím výrazem. 
•	Úzká nebo málo vyvinutá hlava. 
•	Chybějící zuby (s výjimkou 2 zubů z PM1 a / nebo M3). 
•	Modře nebo černě skvrnitý jazyk. 
•	Světlé oči. 
•	Krátký ocas. 
•	Vytočené nebo vtočené lokty. 
•	Jakákoliv známka límce nebo vlajky. 
•	Bojácnost nebo špatná povaha. 

Vážné vady:
•	Nedostatek mohutnosti. 
•	Lehké kosti. 

Diskvalifikující vady:
•	Agresivita nebo přílišná bojácnost. 
•	Naprostý nedostatek pigmentace čenichu. Čenich s depigmentovanými jasně ohraničenými skvrnami. 
•	Svěšené, klopené nebo překlopené uši. 
•	Předkus nebo podkus. 
•	Srpkovitý nebo nezatočený ocas. 
•	Psi s kohoutkovou výškou pod 63,5 cm (25 palců) a feny pod 58,5 cm (23 palců). 

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka:

Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata plně spuštěná v šourku.


Rozdělení jednoho plemene na dvě:

  V první řadě je důležité vzpomenout, že rozdělení plemene Akita Inu se prioritně uskutečnilo
v členských krajinách FCI. Plemeno Akita Inu v zemích FCI se mohlo posuzovat a chovat jen podle 
standardu, který vydal a obnovoval Japan Kennel Club (JKC). Chovatelé v USA zůstali věrní "starému
typu" Akity, chovatelé v Japonsku se rozhodli jít odlišným směrem, což vedlo až k rapidní změně 
standardu JKC, tedy i standardu pro Akita inu pod hlavičkou FCI. Rok 1992 znamenal skoro konec pro
Akita Inu "amerického typu" na dlouhých sedm roků. Cílem bylo zredukovat na minimum Akita Inu, 
které se lišili od standardu JKC barevností, černou maskou, mohutností a výškou. Takoví jedinci 
byli buď vyřazeni z chovu, nebo v některých případech byli dva typy Akita Inu křížené v očekávání 
potomků co nejvíce se podobající japonskému typu. Naštěstí americký typ ohrožené Akita Inu měl 
dostatek zachránců, kteří se dokázali zasadit o nutnost rozdělení plemene. Záchrana přišla roku 
1999 na Generálním zasedání FCI při příležitosti konání světové výstavy v Mexiku, kdy došlo k 
dohodě mezi JKC a FCI a americký typ akita inu byl uznaný jako samostatné plemeno pod novým názvem
VELKÝ JAPONSKÝ PES, původně Americká Akita (standard FCI 344) - země původu Japonsko, země vývoje
USA - zařazený do II, skupiny FCI, přičemž japonský typ Akita Inu (standard FCI 255) zůstal v V. 
skupině FCI. Každý jedinec plemene Akita Inu se měl zúčastnit rozdělení ve své zemi, které 
probíhalo,bohužel, jen podle exteriéru za účasti třech mezinárodních rozhodčích. Následně bylo 
rozhodnuté, který ze dvou standardů daný jedinec splňuje, a tak buď zůstal v plemeně Akita Inu, 
nebo ho přeřadili do nového plemene Velký japonský pes. To bylo potřebné podstoupit těžkou cestu 
špatného křížení, nejlepší za účasti jedinců ze zemí, kde se starý typ Akity neomezeně rozvíjel - 
jako USA, ale například i Anglie, výsledkem čeho mělo být potomstvo co nejvíc odpovídající novému 
standardu FCI 344, teda původně Americké Akitě. Svůj název Americká Akita a zařazení zpět do
skupiny V. se uskutečnilo až v roce 2005 s platností od 1.ledna 2006.
 Pearl River american akitas

Poslední aktualizace 23.11.2014

© 2010 Pearl River Akitas